Demo

Hvis du gir´ en kop kaffe, så viser vi, hvordan andre virksomheder har rationaliseret katalog produktionen med mere end 60%

Rationalisér katalog produktionen med mere end 60%

Skal katalogerne altid være 100% opdaterede, så er et digitalt webkatalog løsningen. Med et webkatalog kan produktindholdet, katalogets udseende og strukturen hele tiden holdes opdateret. En klar fordel ved et webkatalog er at det kan vises på langt de fleste digitale medier, eksempelvis på en iPad, en smartphone eller et website og kan således distribueres til hele verden med et "klik", og derved kun printes på papir når det er absolut nødvendigt og mange gange af modtageren selv.
 

Automatisering af katalog produktionen

Fremstilling og print af kataloger er ressourcekrævende og omkostningstungt. Alene tidsforbruget til opdatering af produktinformationer og billedmateriale kan ofte underdreje de fleste marketingafdelinger. Løsningen på de manuelle, krævende og skrøbelige processer er PIM systemet, Perfion. Med Perfion automatiseres hele katalogprocessen ved at sikre alle produktinformationer altid er de rigtige, og ved at udnytte fordelene i det digitale skabelon system. 

Kataloget opbygges i Perfion, på normal vis med hjælp af sektioner hvor der tilknyttes nogle produkter til de enkelte sektioner. Hvor mange sektioner og hvor mange produkter der skal tilknyttes er naturligvis helt op til den enkelte bruger og det enkelte katalog. Kataloget kan i sig selv bestå af nogle kataloginformationer og styrken ved Perfion er, at man så kan flette kataloginformation med ens produktdata. Kataloget kan både køre og sprogdifferentieres direkte fra Perfion, og man opnår dermed en 100% automatisering af ens katalogproduktion. Resultatet visualiseres i preview og ønsker man at gemme det som en PDF, kan man gøre det direkte fra dette preview. Man kan også skyde den direkte over i ens mail program, som en vedhæftet fil. Det betyder at marketing afdelingen kan fokusere på at lave det optimale katalog design, mens de er sikre på at produktinformationerne der vises er de korrekte da de vedligeholdes ét sted. 

<!--@Item.ImageAltText-->

Perfion er derfor det perfekte program til produktion af kataloger, da processen bliver betydelig simplificeret. Perfion kan benyttes af alle i organisationen, da produktet ikke stiller krav til specifikke grafiske kompetencer og med integration til Adobe InDesign kan kataloget også laves her, hvor Perfion så bare bruger de skabeloner der er lavet i InDesign når kataloget genereres.

Fremstilling af produktkataloger, med eller uden InDesign, har således aldrig været nemmere. Få en uforpligtende demo og se hvorledes du selv kan automatisere dine produktkataloger.

Prislister

<!--@Item.ImageAltText-->

Automatisk generering af prislister

Med PIM systemet, Perfion, kan du automatisere hele din prisliste produktion. Prislistens struktur opbygges med de sektioner der ønskes hvorefter de enkelte produkter, eller grupper af produkter, trækkes ind til deres korrekte placering i prislisten. Herefter køres en automatiseret proces der genererer prislisten ved at trække de nødvendige produktinformationer og billeder, samt priser i den ønskede valuta og med de rigtige priskoder, direkte fra ERP systemet. Prislisterne kan hurtigt og nemt køres ud på forskellige sprog, blot ved at anvende den samme digitale skabelon, men med et andet sproglag og eventuelt en anden valutakode.
 

Generering af prislister har aldrig været hurtigere

Da prislisten er opbygget digitalt, kan indholdet ændres og tilpasses løbende, helt frem til deadline for udsendelse. Indholdet tilføjes og organiseres ved at trække det til den ønskede placering i prislisten, og nye sektioner kan tilføjes og fjernes efter behov, så dine prislister består af præcist de produkter der ønskes. 
 

Se resultatet med det samme

Da prislisterne er digitale er det hurtigt og omkostningsfrit at printe det til en PDF fil. Finder du så en fejl, kan den rettes med det samme, hvilket gør korrekturgangen hurtig og effektiv.
Når dine prislister er, som du ønsker de skal være, kan de publiceres som et dokument der kan bruges til tryk eller direkte på web.
 

Prislister i forskellige sprog og valuta

Inden du genererer din prisliste i Perfion, har du mulighed for at vælge hvilken valuta og sprog, prislisten skal produceres i. Det har således aldrig været nemmere at tilgå et nyt marked eller sprog, da alle prisliste skabelonerne kan genbruges og indholdet kan varieres i forhold til markedet.
 

Integration til InDesign

Laves den nuværende prisliste i InDesign, kan Perfions InDesign plug-in med fordel benyttesVed hjælp af dette plug-in, kan du hente data direkte fra Perfion og definer din template i InDesign. Ved hjælp af det her værktøj, kan du definere hvorledes data skal hentes fra Perfion og hvorledes det skal publiceres i din InDesign template.
Herefter kan du autogenere hele dit katalog direkte i InDesign. 
 
På den måde sikres det, at alle produktinformationer der publiceres til print, web og andre steder altid er de samme og altid er korrekte.

Datafeeds

Datafeeds til online markedspladser og samarbejdspartnere

Når alle produktinformationer er samlet i PIM systemet, er det oplagt at udnytte det til at sende data til eksterne salgskanaler og samarbejdspartnere, det gør man med datafeeds. Et datafeed kan sprogvarieres og indeholde præcis de informationer der kræves af modtageren, så det er kun fantasien der sætter grænserne. Typisk skelnes der mellem to forskellige processer omkring datafeeds, det at sende et datafeed ud og det at modtage produktinformationer fra f.eks. en leverandør eller samarbejdspartner. 

<!--@Item.ImageAltText-->

 

Sende produktinformationer til salgskanaler

Som standard kan PIM systemet, Perfion, levere præcis de produktinformationer der ønskes i de gængse formater der bruges overalt i verden. Det kan eksempelvis være i XML format, som mange steder bruges i et foruddefineret format, så den er nem at indlæse i den anden ende.

Ønsker man eksempelvis at sælge sine produkt på Amazon Marketplace, kan man sende sprogdifferentierede produktinformationer fra PIM systemet, med priser i en bestemt valuta og priskode direkte fra ERP systemet, i et samlet datafeed til Amazon's MWS (Marketplace Web Service) tjeneste. Altså et eksempel på hvordan man lynhurtigt kan komme ud på nye salgskanaler med sine produkter.
 

Indsamle produktinformation fra leverandører og samarbejdspartnere

Flere og flere virksomheder kæmper med at vedligeholde og berige alle produktinformationerne selv, derfor er der stor værdi i at få sine leverandører og samarbejdspartnere til at levere disse informationer i et brugbart format og i en god kvalitet. Det er i høj grad noget der kan ses på bundlinjen, og derfor stilles der efterhånden strenge krav til alle virksomheder om at kunne levere data i god kvalitet, med sprogvarianter i bestemte formater.

Datafeeds kan også bruges til at indsamle produktinformationer og hvorefter der så ligger en markant mindre opgave i at validere informationer end hvis man skulle skrive dem selv. Dels kan man bygge validerings mekanismer ind i et datafeed, så data afvises hvis de ikke overholder visse regler eller formater, og dels kan man få et lynhurtigt overblik over datakvaliteten i Perfion, inden de godkendes.

Kontakt os for input til dit næste datafeed...