PIM-COMMERCE

PIM-COMMERCE

PIM-COMMERCE er vores eget koncept hvor vi samler alle "best practises" og værktøjer som giver mest værdi i forhold til e-Commerce løsninger. Konceptet er viden omkring e-Commerce baseret på hundredevis af brugertests fra hele verden, sammen med de seneste teknologi og design trends.
Det handler om at udnytte teknologien rigtigt, for på den ene side at opnå en simpel og smidig integration og vedligeholdelse af produkt informationerne, og på den anden side sikrer brugerne den bedste shopping oplevelse

Dynamicweb All-In-One Business Platform

Dynamicweb All-In-One Business Platform <br /> <br /><!--@Item.ImageAltText-->


Med Dynamicweb All-In-One Business Platform har du ikke behov for 3 eller 4 forskellige systemer til at håndtere dit website, webshop, nyhedsbreve og sociale medier.

Dynamicweb indeholder Content Management, Ecommerce, Marketing- og Integrationsværktøjer i en platform og sparer dig for tid og penge.

Konverteringsraten øges da alle dine date er samlet og klar til at levere personaliserede budskaber.

Dynamicweb leveres som en All-In-One Business Platform til store og mellemstore virksomheder med alle tilgængelige funktionaliteter samt mulighed for at skalere.

PIM-Commerce

PIM-Commerce<br /><br /><!--@Item.ImageAltText-->


PIM-Commerce er en overbygning på DynamicWebs All-In-One-Platform med fuld integration til PIM-systemet Perfion, hvor alt data om produkterne vedligeholdes.

Der er desuden tilføjet ekstra funktionalitet, som er relevant for alle webshops f.eks. filtre, som let ændres og tilføjes i Perfion og produktforslag ved søgning.

PIM-Commerce er designet og klar til at blive tilføjet produkter og indhold og det er nemt at ændre farver, fonte mm. Der er selvfølgelig mulighed for at tilrette i forhold til den enkeltes webshop eller helt lægge nyt design på websitet.

Websitet er responsivt og tilpasser sig de mest anvendte skærmstørrelser.

Reference

Reference<br /><br /><!--@Item.ImageAltText-->


www.merrild.dk/foodservice

Content Manage­ment


PIM-Commerce indeholder en dynamisk og effektiv web content management platform. Den er brugervenlig og designet til at håndtere alt dit indhold samt publicering til flere sites, mobile sites, personalisering og indholdsredigering.

<!--@Item.ImageAltText-->


Dynamicweb CMS brugerflade

Indholds­redige­ring  All-In-One  PIM-Com­merce
"Word lignende" redigering af indhold i browseren  Tjek  Tjek
Direkte redigering af indhold på websitet (inline editering)  Tjek  Tjek
Definér og publicér bruger­speci­fikt indhold ved brug af item typer  Tjek  Tjek
Kladdever­sion, planlagt publicering og direkte publicering  Tjek  Tjek
Flere websites på samme løsning  Tjek  Tjek

Mobil  All-In-One  PIM-Com­merce
Responsivt design understøttes  Tjek  Tjek
Indholds­tilpasning til mobil og tablets  Tjek  Tjek
Preview i flere skærm­opløsninger  Tjek  Tjek
Mulighed for mobil og tablet specifikke versioner af dit website  Tjek  Tjek

<!--@Item.ImageAltText-->


Responsive webdesign

Flere Websites & Sprog  All-In-One  PIM-Com­merce
Ubegrænset  sprogver­sioner af websites  Tjek  Tjek
Håndter mange websites fra samme løsning  Tjek  Tjek
Kopiering af struktur og indhold fra master site til andre websites  Tjek  Tjek
Brug Content Delivery Network (CDN) indstillinger pr. website  Tjek  Tjek

Content Versions styring & Workflow  All-In-One  PIM-Com­merce
Ubegrænset antal versioner  Tjek  Tjek
Se websitet på et bestemt tidspunkt  Tjek  Tjek
Genskab tidligere versioner af websitet  Tjek  Tjek
Sammenlign forskellige versioner  Tjek  Tjek
Opbyg flere arbejds­processer med workflows  Tjek  Tjek

Medier  & Filer All-In-One  PIM-Com­merce
Upload hele foldere eller enkelte filer  Tjek  Tjek
Skalér billeder efter upload  Tjek  Tjek
Billedredige­ring - browser baseret  Tjek  Tjek
Thumbnail skalering - automatisk  Tjek  Tjek
Tildel filer "Meta data"  Tjek  Tjek
Publicering af filer og billedgallerier  Tjek  Tjek

Specia­lise­ret indholds publice­ring  All-In-One  PIM-Com­merce
Opret billed gallerier  Tjek  Tjek
Publicer filer og foldere  Tjek  Tjek
Opret nyheder, begiven­heder, FAQ, kort, afstemnin­ger m.m.  Tjek  Tjek
Lav webformu­larer til brugerinter­aktion  Tjek  Tjek
Opret et forum på dit website  Tjek  Tjek

Brugere & Rettig­heder  All-In-One  PIM-Com­merce
Ubegrænse­de brugere og brugergrup­per  Tjek  Tjek
Administrér rettigheder til websites og indholds­redigering  Tjek  Tjek
Log ind på vegne af en anden kundeprofil  Tjek  Tjek
Beskyt indhold med login for begrænset adgang  Tjek  Tjek
Personalisér indhold med password for begrænset adgang  Tjek  Tjek

Rapporte­ring  All-In-One  PIM-Com­merce
Indbygget rapportering  Tjek  Tjek
Statistik på website, sider, trafik mm.  Tjek  Tjek
Integrér med ana­lyse­soft­ware eks. Google Analytics  Tjek  Tjek

Ecom­merce


PIM-Commerce giver dig fordelene af Content Management og Ecommerce i én platform, som både understøtter B2C og B2B implementering.

Platformens fleksible arkitektur muliggør håndteringen af flere shops med forskellig branding, og understøtter internationale e-handel med lokal valuta, momsregler og leveringsmetoder.

Indeholder sofistikerede søge egenskaber såsom filtrering og værktøjer til opslag og krydssalg for at øge salget og forbedre brugeroplevelsen.

Håndte­ring af Produkt informa­tion  All-In-One  PIM-Com­merce
Best practice standard for produkt­egenskaber  Tjek  Tjek
Mulighed for at tilføje yderligere produkt­egenskaber  Tjek  Tjek
Definér produkt­egenskaber i forhold til produkttyper  Tjek  Tjek
Mulighed for forskellige publicerings­perioder for produkter  Tjek  Tjek
Relaterede produkter - manuel og dynamisk håndtering  Tjek  Tjek
Ubegrænse­de variant­dimensioner  Tjek  Tjek
Dynamiske grupper baseret på søgning sat op på produkt­egenskaber  Tjek  Tjek
Tilbyd notifikationer "Tilbage på lager"  Tjek  Tjek
Kundespeci­fikke sortimenter  Tjek  Tjek
Definér sortimenter for anonyme kundegrup­per  Tjek  Tjek
Nedarvning af produktdata og attributter  Tjek  Tjek
Video på produkt­detaljeside    Tjek
Flere produktfotos på produktside    Tjek
Mulighed for downloads af produktfotos i høj opløsning    Tjek
Mulighed for visning eller download af produkt­blade fra Perfion    Tjek
Live integration af produkt­detaljer fra Perfion    Tjek

<!--@Item.ImageAltText-->


Produktdetaljeside

Indkøbs­kurve  All-In-One  PIM-Com­merce
Check ud forløb - konfigurer­bare  Tjek  Tjek
Betalings­gateways - 12 indbyggede  Tjek  Tjek
One-page check ud forløb  Tjek  Tjek
Beregning af fragt på baggrund af volumen og vægt  Tjek  Tjek
Beregning af betalingsge­byr  Tjek  Tjek
Momsbereg­ning - herunder integration til beregning af amerikansk skat  Tjek  Tjek
Gem kreditkort­oplysninger  Tjek  Tjek

<!--@Item.ImageAltText-->


Check ud forløb.

Søgning, Filtre & Facetter  All-In-One  PIM-Com­merce
Søgning med Lucene indeks  Tjek  Tjek
Fri "type ahead" tekstsøgning  Tjek  Tjek
Fonetisk søgning  Tjek  Tjek
Specificer søgeresultater med facetter og filtre  Tjek  Tjek
Variér facetter i forhold til produkttyper og grupper  Tjek  Tjek
Søgning med produkt ordforslag    Tjek
Filtre liveintegrated fra Perfion    Tjek

<!--@Item.ImageAltText-->


Filtre på produktlister

Pris­styring*  All-In-One  PIM-Com­merce
Priser i flere valutaer  Tjek  Tjek
Internationa­le momsregler og skatter   Tjek  Tjek
Kunde og bruger specifikke priser  Tjek  Add on
Prisstyring - 12 dimensioner  Tjek  Tjek
Landespeci­fikke momsregler  Tjek  Tjek

*Automatiseret integration med dynamiske priser er Add on

Søge maskine optimering SEO  All-In-One  PIM-Com­merce
Brugervenlige og bruger­definerede URL'er  Tjek  Tjek
Priser, produkter og produkt­vurderinger leveret til Google søgning  Tjek  Tjek
Produkter inkluderet i sitemap.xml  Tjek  Tjek
Fuld meta data og canonical support  Tjek  Tjek
Håndtér 301 redirects og duplikeret indhold  Tjek  Tjek
Google Merchant Center feed for integration til Google Shopping mm  Tjek  Tjek

Rabatter  All-In-One  PIM-Com­merce
Automati­seret kryds- og opsalg  Tjek  Tjek
12 rabatfunktio­ner - fx mængde, fri levering, bundling mm.  Tjek  Tjek
Rabatter (generelle eller personlige)  Tjek  Tjek
Rabatsyste­mer - fastsæt egne rabat koncepter  Tjek  Tjek
Tidsbe­grænsede priser og rabatter  Tjek  Tjek

Global Ecom­merce & Multi-shop  All-In-One  PIM-Com­merce
Administre­ret shop setup med flere sproglag  Tjek  Tjek
Lokal valuta understøt­tes  Tjek  Tjek
Forsendel­ses og betalings­muligheder - landespeci­fik  Tjek  Tjek
Momsreg­ler differentie­rede ift. lande  Tjek  Tjek
Gebyr­beregning - lande og regions­baseret  Tjek  Tjek
Leverings­løsninger - lande­specifik­ke  Tjek  Tjek
Flere webshops i samme løsning Ver­sions speci­fik Ver­sions speci­fik

Ordrer Kunde­center  All-In-One  PIM-Com­merce
Ordrehistorik og genbestilling  Tjek  Tjek
Fuld ordrehistorik (forskellige bruger ID)  Tjek  Tjek
Favoritlister og ønskesedler  Tjek  Tjek
Lad sælgere placere ordrer på vegne af kunder og understøt B2B salg  Tjek  Tjek
Ordrehånd­tering - Track and trace link   Tjek  Tjek
Returnerings­flow (RMA)  Tjek  Tjek
Afgiv "Quotes" med mulighed for manuel tilpasning inden ordre afgives  Tjek  Tjek
Mulighed for gentagende (recurring) ordrer  Tjek  Tjek

<!--@Item.ImageAltText-->


Kundecenter - ordreoversigt

Skale­ring*  All-In-One  PIM-Com­merce
Max antal produkter (per server) + 1 mio. + 1 mio.
Max antal produkter per kategori (per server) + 50000 + 50000
Max antal Ecommer­ce katagorier (per server) + 10000 + 10000
Cache model for optimeret performan­ce  Tjek  Tjek
Network Load Balancing Add on Add on

*Skalering afhænger af server setup for den enkelte løsning

Kundeklub - Loyalty points  All-In-One  PIM-Com­merce
Loyalty points - giv kunderne bonus, når de handler i din webshop  Tjek  Tjek
Opret sortimenter af varer som kun kan købes med loyalty points  Tjek  Tjek
Vis kunde saldo og administrér loyalty points   Tjek  Tjek
Brug gavekort ved køb af produkter  Tjek  Tjek

Marketing


Forøg trafik på websitet, generer leads, lav kampagner og forøg konverteringsraten via Dynamicwebs indbyggede marketingsplatform.

Email Marketing & Kam­pag­ner  All-In-One  PIM-Com­merce
Sidebaseret emails med mulighed for genbrug af indhold og produkter  Tjek  Tjek
Personalise­rede emails  Tjek  Tjek
Anvend dynamiske modtager­segmenter  Tjek  Tjek
Split test to versioner af din email  Tjek  Tjek
Udvidet rapportering og analyser af links og brugerinter­aktion  Tjek  Tjek
Send via mailleveran­dører som SendGrid og minimér spam trapping  Tjek  Tjek
Lav abandoned shopping cart kampagner  Tjek  Tjek
Send SMS beskeder til kunder og bruger­rupper  Tjek  Tjek
Sign up for nyhedsbreve    Tjek
Tilføj populære produkter tagget i Perfion til nyhedsbreve    Tjek

Søge­maskine optimering  All-In-One  PIM-Com­merce
Meta data på alle sider, produkter og andet indhold  Tjek  Tjek
Indbygget SEO optimering  Tjek  Tjek
Kontroller URL'er og overskriv navne i URL  Tjek  Tjek
301 redirect enhver URL til ny adresse  Tjek  Tjek
Håndtér 301 redirects og duplikeret indhold  Tjek  Tjek

Split Test All-In-One  PIM-Com­merce
Test forskellige versioner af dit indhold og design  Tjek  Tjek
Øg konverterings­raten ved at splitteste forskellige call to actions  Tjek  Tjek
Test på 10 forskellige konverterings­mål  Tjek  Tjek
Sammenlign konverteringer fra originalen og varianten  Tjek  Tjek
Vælg vinderen på baggrund af statistisk signifikans eller manuelt  Tjek  Tjek

Publicer til Sociale Medier All-In-One  PIM-Com­merce 
Publicer beskeder til Facebook og Twitter direkte fra din indholdskilde  Tjek  Tjek
Integrer med flere konti på hvert socialt medie  Tjek  Tjek
Publicer nyt indhold til sociale medier med bare ét klik  Tjek  Tjek
Mål indkommende trafik fra posts og tweets  Tjek  Tjek

Lead Generering All-In-One  PIM-Com­merce 
Vurder de besøgende på baggrund af deres engagement på websitet  Tjek  Tjek
Få virksomheds­navne (hvor det er muligt) på anonyme besøgende  Tjek  Tjek
Se komplet besøgshistorik såsom besøgte sider, filer, downloades etc.  Tjek  Tjek
Få email notifikationer når udvalgte virksomheder besøger dit website  Tjek  Tjek
Email lead information til relevante modtagere  Tjek  Tjek
Se E-commerce oplysninger på leads om indkøb m.m.  Tjek  Tjek

Product Recom­men­dation All-In-One  PIM-Com­merce 
Automatisk opbygning af datamodel på baggrund af besøgsdata Add on Add on
Generering af model for relaterede varer og kundead­færd Add on Add on
Visning af relevante varer i forhold til den enkelte besøgende Add on Add on

Personali­sering


Giv kunden en exceptionel brugeroplevelse ved at anvende avanceret personalisering, for at kunne levere det mest relevante indhold eller produkter.

Profilering & Segmen­tering All-In-One  PIM-Com­merce
Definér målgrupper på baggrund af adfærd på websitet  Tjek  Tjek
Brug 12 variabler til definition af målgrupper  Tjek  Tjek
Giv point - baseret på adfærd på websitet  Tjek  Tjek

Persona­lisering  All-In-One  PIM-Com­merce
Personalisér email kampagner  Tjek  Tjek

Inte­gration


En konsistent online oplevelse, på tværs af forskellige kanaler og enheder, kræver dataintegration. PIM-Commerce tilbyder en række integrationsmuligheder.

Integration Framework  All-In-One  PIM-Com­merce
Prædefinerede integrations­formater for grupper, produkter, brugere  Add on  Tjek
Foruddefineret felt mapning  Add on  Tjek
Nem opsætning af integrations­opgaver  Add on   Tjek
Synkronisér statisk data såsom produkt­information  Add on   Tjek
Integration til Perfion Product Information Management system  Add on  Tjek

Data­integra­tion  All-In-One  PIM-Com­merce
Integrér enhver form for data  Tjek  Tjek
Importér / eksportér data i forskellige formater, fx. XML, CSV eller databaser  Tjek  Tjek
Planlægning og skedulering af integrations­jobs  Tjek  Tjek
Konfigurer integrations­jobs  Tjek  Tjek
Rapportering og email notifikationer  Tjek  Tjek
Udvidede logfiler ved fejlrapporter    Tjek

Specifikke Ecommer­ce Integratio­ner  All-In-One PIM-Com­merce
17 indbygge­de eksterne betalings­gateweys (kan udbygges)
 • Authorize­Net
 • Authorize­NetAIM
 • BBS
 • Bean­stream
 • Buckaroo
 • ChargeLo­gic
 • CyberSour­ce
 • DIBS
 • DocData
 • ePay
 • Faktura­betaling: Klarne, PayByBill og Handels­banken (DIBS)
 • Garanti­BankOOS
 • Klarna Checkout
 • Klarna Faktura og afbetaling
 • Ogone
 • PayPal Express
 • Quickpay - gebyr pr. transak­tion kan fore­komme
 
 Tjek  Tjek
4 indbyggede fragtudbyde­re (kan udbyg­ges)
 • GLS
 • Packsoft (Post Danmark, Posten.se m.m.)
 • UPS
 • USPS
 Tjek  Tjek
Avalara momsbereg­ner til US Sales Tax  Tjek  Tjek
Adresse validerings­service (kun i Danmark)  Tjek  Tjek

Udviklings platform


Dynamicweb tilbyder en fuld fleksibel og konfigurerbar platform, som nemt kan modificeres og udbygges til at understøtte dine forretningsprocesser.

Platformen er bygget på .NET teknologi og kan udbygges ved brug af Visual Studio for maksimal udviklerproduktivitet.

Design  All-In-One  PIM-Com­merce 
Template baseret med komplet designfrihed  Tjek  Tjek
Hurtig imple­mentering vha. simpel markup  Tjek  Tjek
Fuld fleksibilitet af indhold og sidestruktur  Tjek  Tjek
Responsivt webdesign skabelon klar til indhold    Tjek
Design med variantions­muligheder    Tjek
Afsnits­skabeloner med 252 kombinations­muligheder    Tjek

Udvikling  All-In-One  PIM-Com­merce
Modificér og udvid funktionalitet via Dynamicwebs extensibility framework  Tjek  Tjek

Teknologi All-In-One  PIM-Com­merce 
.NET 4.6 (ASP.NET)  Tjek  Tjek
ISS 7+ på Windows 2008+  Tjek  Tjek
SQL-server 2012  Tjek  Tjek
Multi browser suppport (Chrome, Firefox, Safari, IE og Edge)  Tjek  Tjek